Disclaimer

Deze website is eigendom van Autobedrijf Van Kasteren.
Contactgegevens
Van Kasteren
Bellestraat 46
9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 3 780 58 74
info@vankasteren.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0416.309.152
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Kasteren of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
Ondanks al onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid op onze website of via link van onze website naar andere websites bekomen.